CVLSB

In den Beginne.
weer
Eind jaren zeventig komt Adrie nu 43 jaar als truckchauffeur in aanraking met de 27 mc.
Op aanraden van een collega wordt in zijn truck bij meeus transport een 27 mc bakkie
ingebouwd.Met de waarschuwing dat hij wel uit moet kijken voor de witte muizen.(red:
politie] omdat zo n praatijzer toen nog illegaal was,maakt hij aarzelend en voorzichtig zijn
eerste verbindingen.In eerste instantie wordt de zend/ontvanger vooral
voor onderlinge communicatie met collega-truckers gebruikt.Dat bood zo z"n voordelen
zoals het
waarschuwen voor ongevallen,opkomende mist en plotseling opduikende medeweg-
gebruikers van de Porchegroep.Al rijdend door heel nederland komt hij als CB comunicatie
-amateur ook steeds vaker in aanraking met een groot aantal andere CB-stations.
De kick van het tokkelen heeft Adrie dan snel te pakken."Kilometervretend"worden in de
loop der jaren vele verbindingen gemaakt.Het duurt dan ook niet lang of Adrie is niet
alleen maar vanuit de truck maar ook via z n home QTH te horen.Zoals bij de meesten onder
ons wordt er eerst wat met een mobiel sprietje gerommeld en blijfty het bij wat lokale
verbindingen.Het werd tijd voor een goede basisantenne,dus die kwam er dan ook.En
toe ging het pas echt spannend worde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geheime bergplaats.
Intussen bereikte Adrie allerlei geruchten dat de toemalige RCD behoorlijk actief in de lokatie
was.In korte tijd waren er al een behoorlijk aantal CB ers uit de lucht gehaald en zendapparatuur
in beslag genomen.Tijd dus om effectieve maatrregelen te nemen,want om telkens
met de zender op de loop te gaan bij het klingelen van de deurbel leek Adrie maar niets.En tsja,
de hobby vaarwel zeggen...dat nooit.Na wat overpeinzingen was de oplossing
gevonden.Er werd een constructie vervaardigd waarbij de bak,gemonteerd op een plaat ,
via een railssysteem in de spouwmuur van de buren gereden kon worden.
Een trafo voor speelgoedtreintjes
deed daarbij dienst als stroombron voor de ingenieuze transportsysteem naar de buren.
Dat heeft me trouwens heel wat
kapotgetrokken kabels gekost want er werd natuurlijk geen tijd verprutst aan loskoppelen.
Het mooiste was nog dat die mensjes daar nooit iets vanaf hebben geweten,
vertelt de roze panter met twinkelende pertoogjes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLOP ACTIEF IN DE CB VERENIGING
In 1979 waren de radiocommunicatieverbindingen zeer intensief.In lepelstraat
,een plaatje bij bergen op zoom,werd heel wat afgebabbeld op de 27mc.Vooral
inde nachtelijke uurtjes.Het idee om eens een leuke meeting te organiseren
mondt uit in het oprichten van een cb-vereniging.Endaar hanteert Adrie de roze
panter,met een kleine onderbreking al 13 jaar lang de voorzittershamer van
de CVLSB.Met veel enthousiasme, in voor en tegenspoed. Dieptepunten heb-
ben we namelijk ook gekend, vertelt hij maar die wegen gelukkig niet op
tegen de positieve hoogtepunten. Zo denkt hij met veel plezier terug aan de
vele georganiseerde droppings en autopuzzelritten waaraan ook niet-cbèrs
deel konden nemen. En niet te vergeten aan al die gezellige bingo en feest-
avonden. Door het vrijkomen van de CB band begin jaren tachtig,groeide
het ledenaantal van de vereniging behoorlijk. Adrie stak dan ook heel wat
vrije tijd in het besturen en organiseren van diverse evenementen. Hij was
ook de initiatiefnemer bij het opzetten van een verenigingszender voor de
Communicatie Verening Lepelstraat Stand By, afgekort CVLSB. Hiermee
wordt op zondagavond diverse info de ether ingezonden. Daarnaast be-
heert Adrie ook de packet verenigingszender NL7CVL. Zelf is de"roze
panter"ook buiten het verenigingsgebeuren met deze vorm van hobby
actief en wel onder de packetcall NL1LPS.
--------------------------------------------------------------------------------------
TOEKOMS VAN DE CB
Adrie begint peinzend voor zich uit te kijken als ik hem vraag wat hij van
de toekomst verwacht als Single Sideband Modulatie (SSB) vrij gaat ko-
men. We zijn het er beide overeens dat er d.m.v. diverse verenigingen
initiatieven genomen moeten worden om dit in goede banen te leiden.
Anders kon het wel eens een grote puinhoop worden. Scherpzinnig
maakt Adrie de opmerking dat op dat gebied, gezien het verleden wei-
nig van de overheid te verwachten is. Adrie heeft er wel vertrouwen in
dat de CBèrs dit onder elkaar best op zullen weten te lossen. Inderdaad
is tenslotte niemand gebaat bij een band waarop niet te werken valt.
het kan misschien even duren voordat dit doordringt, dat zag je bij
packet ook. Maar sommige vervente tegenstanders doen het nu ook
omdat ze via een bevriend station gezien hebben dat het een heel leuk
onderdeel van de hobby vormt, temeer daar je ook gemakkelijk via
internet de hele wereld over kunt. Datzelfde ga je straks met SSB
krijgen, zeker op de manier zoals men dat in nederland vrij gaat geven
SSB op de 40 Fm kanaaltjes wordt aardig benauwd. Maar als je steeds
weer met elkaar in een klein hokje gepropt wordt kom je er vanzelf
achter dat het beter is vrienden met elkaar te blijven en een oplossing
te zoeken dan elkaar steeds weer dwars te zitten. Daar schiet niemand
iets mee op. Kijk maar naar het midden-oosten. natuurlijk zal er altijd
een categorie blijven die zijn wil aan een ander wil opleggen. Maar die
raakt op de lange duur geisoleerd en doet vanzelf wel water bij de wijn.
----------------------------------------------------------------------------------
FAMILIE EN DE HOBBY............
Voor ik kan vragen hoe de gezinsleden nu tegen de hobby aankijken
wil Adrie dat zelf op de rand van het gesprek nog even kwijt. Hij is me
net een stapje voor. Op dit moment ben ik tezamen met enthousiaste
leden van de CVLSB druk bezig met ons 15-jarige jubileumfeest. Daar
naast zijn we ook druk in de weer met het organiseren van een lande-
lijke CB-meeting, volgend jaar. Dit alles zou natuurlijk niet kunnen
zonder dat de rest van de familie achter de CB hobby staat, wil ik wel
benadrukken. maar dat er hier sprake was van een hechte, enthousiaste
CB-familie was mij al duidelijk geworden. De XYL verzorgt de innerlijke
mens op een voortreffelijke wijze en levert een bijdrage aan zowel de
verenigings alsmede overige CB activiteiten. Zelfs de 12-jarige dochter
werkt heel trouw elke week het RTTY Bulletin met de computer uit.
-----------------------------------------------------------------------------------
EERST EVEN DE ANTENNE OMHOOG !!!.............
helaas moet ik de gezellige lokatie in lepelstraat verlaten en aanstalte
maken om te vertrekken. Ik beloof Adrie in een volgende editie terug
te komen op de vereniging zelf. Terwijl de terugreis naar het Eind-
hovense wordt ondernomen zit ik in de treincoupe nog wat na te
mijmeren over het interview met Adrie en de CVLSB. Vooral de po-
sitieve benadering van Adrie en de evenementen die daar plaats
vinden geeft weer vertrouwen in de toekomst van Cb verenigingen.
Daarnaast is dit een voorbeeld van hoe de CB hobby gezamelijk tot
algehele vriendschap kan leiden. Een door medepassagiers niet te
begrijpen gniffel welke wordt veroorzaakt door de constatering dat
ik niet met een maar twee artikelen thuiskom doet mij zeer voldaan
en zorgeloos onderuit zakken. Zelfs het feit dat de trein het pres-
teert om binnen korte tijd diverse malen te stoppen hindert mij
niet, evenmin de min of meer wanhopige stem van de machinist
die de reizigers probeert duidelijk te maken dat er met de trein
iets mis is. In de stagnerende trein bedenk ik alvast hoe ik deze
twee artikelen aan u kan presenteren zodat het geen eenheids-
worst wordt en ik u over kan brengen wat mijn ervaringen waren
In Lepelstraat, een dorpje onder de rook van Bergen op Zoom.
Een plaats waar het verenigingsleven volop bruist met een in-
woner die zijn hobby ook gebruikt om een positieve bijdrage te
leveren aan de gemeenschap in de ruimste zin van het woord.
Adrie, "de roze panter"/ NL!LPS, komt die pluim naar mijn
mening welverdiend toe. Vandaar deze bekroning tot de CBèr
van de maand.
Powered By Website Baker